a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)

Hoornbloemdwergspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land voor, echter nooit in grote aantallen. RL: bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 8-9 mm. Een van de kleinste van de dwergspanners die in Nederland voorkomen; herkenbaar aan de bijna chocoladebruine grondkleur. De voorrand van de voorvleugel is tamelijk recht en de vleugelpunt is vrij spits. Soms is een duidelijke vleugeltekening aanwezig, vooral aan de voorrand, maar de vlinders zijn meestal grotendeels ongetekend, soms egaal zonder grijs. In de binnenrandhoek ligt een witte stip en in enkele gevallen is zelfs een lichte golflijn aanwezig. De franje is gewoonlijk bruin en wit geblokt.

Kenmerken rups: Tot 14 mm; vrij ruwe huid; lichaam vuil geelachtig groen met over de rug een olijfgroene middenstreep, die soms in afzonderlijke vlekken verdeeld is; aan weerszijden van de middenstreep een lengtestreep in dezelfde kleur; kop bleek groenachtig bruin met donkerbruine tekening.\r\nUiterlijk Porter: 16-18 mm. Lijf groen of okerkleurig met onduidelijke donkerder lijnen op rug en subdorsaal; de kop is gewoonlijk bruin of bruinachtig groen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting