a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)

Hulstblad
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Lasiocampidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012gevoelig

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. Slechts enkele waarnemingen bekend uit het oosten en zuiden van het land; de meest recente waarnemingen komen uit Noord-Brabant. RL: gevoelig.

In het kort...
Door de karakteristieke vorm en rusthouding lijkt het zeer zeldzame hulstblad op een dood blad.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting