a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)

Heremietuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 13-15 mm. De tamelijk brede voorvleugel van deze uil heeft een opvallende, sterk golvende achterrand die vlak voor de vleugelpunt naar binnen buigt en eindigt in een duidelijk naar achter buigende punt. De vrij donkere olijfbruine voorvleugel is vaak fijn grijs bestoven en heeft een enigszins violetachtige tint. De beide uilvlekken hebben een fijne, lichte omlijning; de tamelijk grote ringvlek is opvallend langgerekt en soms niervormig. De centrale dwarslijnen zijn dun en licht van kleur. De tamelijk rechte, soms licht gebogen binnenste dwarslijn buigt bij de binnenrand naar binnen in de richting van de vleugelwortel, zodat in rusthouding de binnenste dwarslijnen van beide voorvleugels samen grofweg een breed uitlopende omgekeerde V vormen. De buitenste dwarslijn loopt ongeveer parallel aan de binnenste en maakt bij de binnenrand een lichte golfbeweging. De dwarslijnen zijn donker afgezet en over de vleugel loopt een donkere middenschaduw. Er is weinig variatie.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting