a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cerura vinula (Linnaeus, 1758)

Hermelijnvlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (4) | feedback (0)

Familie:Notodontidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Wordt vooral waargenomen in de kustprovincies; komt elders in het land verspreid voor. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De pop van de hermelijnvlinder overwintert in een zeer harde met houtdeeltjes verstevigde cocon.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting