a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hypena rostralis Linnaeus, 1758)

Hopsnuituil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

In het kort...
De hopsnuituil overwintert als vlinder in een holle boom, een bunker of binnenshuis.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting