a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)

Varenspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor; vooral op de zandgronden in het binnenland en lokaal elders. RL: kwetsbaar.

In het kort...
Adelaarsvaren en moerasvaren zijn de waardplanten van de varenspanner, die vooral op de zandgronden voorkomt.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting