a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)

Vlasbekuiltje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt zeer verspreid en lokaal voor in het westen, midden en zuiden van het land. RL: bedreigd.

In het kort...
Op de grijsbruine voorvleugels van het vlasbekuiltje vallen de witte uilvlekken op; ook te tapvlek is wit.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting