a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)

Vroege bremspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012ernstig bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt op Terschelling nog in redelijke aantallen voor; elders zeer schaars of ontbrekend. RL: ernstig bedreigd.

In het kort...
Op Terschelling komt de vroege bremspanner voor, elders is deze soort zeldzaam.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting