a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Variabele herfstuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt verspreid over het land lokaal voor, vooral op de kleigronden en in het rivierengebied. RL: bedreigd.

In het kort...
Diverse kruidachtige planten, grassen, loofbomen en struiken vormen de waardplanten van de variabele herfstuil.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting