a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Vlasbekdwergspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land voor en is op sommige vliegplaatsen algemeen. RL: kwetsbaar.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 9-10 mm. Meestal goed te herkennen aan de geelachtig bruine dwarsbanden in het wortelveld en in het zoomveld. De donkere, soms zelfs zwarte middenband heeft een vrij regelmatige buitenrand die bij de voorrand geleidelijk afbuigt; vaak is deze afbuiging slechts flauw zichtbaar of zelfs afwezig. De binnenrand van de middenband buigt aan de voorrand meestal scherp naar de vleugelwortel af.
Kenmerken rups: Tot 16 mm; vrij kort en dik; lichaam groenachtig geel tot blauwachtig groen, vaak met duidelijke, zwartachtig bruine dwarsbanden over de rug, maar soms met verbleekte tekening of geheel ongetekend; kop bleek roodachtig bruin.Uiterlijk Porter: 18-20 mm. Lijf geel of groen met roodachtig bruine tekening op de rugzijde van de segmenten; deze tekening is bij individuen gereduceerd of helemaal afwezig. De lijfkleur schijnt te worden bepaald door de voedselplant zoals b.v. een rups die zich voedt met purperen leeuwenbek spoedig tot deze kleur verandert.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting