a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)

Vroeg visstaartje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Nolidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt verspreid voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; lokaal ook elders. RL: kwetsbaar.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 9-11 mm. De tamelijk smalle voorvleugel heeft een witachtige grondkleur en is in meer of mindere mate bestoven met bruinachtig donkergrijze schubben. Vaak is deze bestuiving het sterkst in het zoomveld, bij andere exemplaren is de bestuiving meer gelijkmatig over de gehele vleugel verdeeld. Van de fijne zwarte centrale dwarslijnen is de binnenste sterk gebogen of V-vormig en de buitenste egaal S-vormig. De aan de binnenzijde van de buitenste dwarslijn gelegen middelste dwarslijn is sterk getand. Tussen deze lijn en de buitenste dwarslijn ligt een smalle meestal duidelijk donkerder grijsachtige band. Aan de binnenzijde van de vaag zichtbare lichte golflijn liggen kleine zwarte vlekjes of streepjes. Halverwege de voorrand van de voorvleugel bevindt zich een duidelijke donkere, zwartachtig gerande vlek. De achtervleugel is licht gekleurd en heeft een duidelijke middenstip.
Kenmerken rups: Tot 14 mm; rug en flanken met kleine wratjes, waarop lange, fijne haren staan ingeplant; kleur bleek geelachtig bruin tot bruinachtig wit met op de rug twee gebroken, donkerbruine lengtestrepen, waartussen drie donkere, driehoekige vlekken; kop geelachtig bruin.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting