a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Euglesa compressa (Prime, 1852)

Samengedrukte erwtenmossel
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Samengedrukte erwtenmossel
Herkenning
Schelp tot 4,5 x 4,5 mm. Bleek grijsgeel tot bruingeel, opperhuid glanzend. Opvallend stevig, afgerond-driehoekig schelpje. (Bij jonge exemplaren nog rond- ovaal). Top achter het midden. Aan de buitenkant vlakke ribben en groeilijnen. Kenmerkend is een sterkere umbonale dwarsribbel (plica), die over een groot deel van de schelp vrijwel gelijk loopt met de groeilijnen. Er is een hoge dichtheid aan poriën die de schelp doorboren en als kleine gaatjes over vrijwel de gehele schelp zichtbaar zijn. Het slot is relatief stevig. Slotband inwendig. In de linkerklep 2 cardinale en 2 laterale tanden, in de rechterklep 1 cardinale en 4 laterale tanden.
Te verwarren met:
Andere erwtenmossels. Vanwege de plica met name de Driehoekige erwtenmossel Euglesa supina, de Geplooide erwtenmossel Euglesa henslowana en de Dwerg-erwtenmossel Odhneripisidium moitessierianum. De dicht opeen staande poriën die niet alleen op het topgedeelte maar over de hele schelp voorkomen, doen denken aan de Moeras-erwtenmossel Euglesa globulare. Daarbij ontbreekt echter de plica. In het algemeen zijn bij erwtenmossels kenmerken als de algemene vorm en vooral die van de slottanden zelfs voor voor specialisten ingewikkeld. Deze kunnen bovendien ook vaak individueel binnen de soort verschillen.