a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | beleid en bescherming | literatuur (1) | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Marien)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Schelp tot 130 mm. Grote, eivormige schelp. Voorrand afgerond, achterrand toegespitst. Beide kleppen sluiten niet goed: ze ‘gapen’ sterk. Kalkwit tot geelwit, opperhuid geelbruin. Onregelmatige groeilijnen. Linkerklep met opvallend lepelvormig uitsteeksel, rechter met driehoekige uitholling.
 
foto34864