a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Euglesa obtusalis (Lamarck, 1818)

Stompe erwtenmossel
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Zoetwater)
Herkenning
Schelp tot 3,0 x 2,6 mm. Lichtgeel tot hoornkleurig. Opperhuid sterk glanzend. Top vrijwel in het midden en opgeblazen. Vooral het topgedeelte is doorboord met veel fijne poriën. De hele schelp maakt een bolle, kogelvormige indruk. Aan de buitenkant zijn vage onregelmatige dwarsribben aanwezig. Slotband inwendig, ligamentgroeve zeer smal. Slotplaat en tanden kort, niet prominent. In de linkerklep 2 cardinale en 2 laterale tanden, in de rechterklep 1 cardinale en 4 laterale tanden. Geen mantelbocht.
Te verwarren met:
Andere erwtenmossels, met name de Gemaskerde erwtenmossel Euglesa personatum. In het algemeen zijn bij erwtenmossels kenmerken als de algemene vorm en vooral die van de slottanden zelfs voor voor specialisten ingewikkeld. Deze kunnen bovendien ook vaak individueel binnen de soort verschillen.