a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bythiospeum husmanni (C. Boettger, 1963)

Slanke grondwaterslak
algemeen | beleid en bescherming | literatuur (2) | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Huisjeslak (Zoetwaterslak en Grondwater)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Huisje tot 2,3 x 0,9 mm. Helderwit, doorschijnend. Oude huisjes bleekwit. Torenvormig, slank, toegespitst. Tot 5 matig bolle windingen, de topwinding is vrij plat en stomp, de laatste winding is eerder afgevlakt dan bol en neemt iets meer dan een derde van de totale hoogte in. De naad tussen de windingen (sutuur) blijft diep. Mondopening ovaal, vrijwel continu, iets verdikt en soms wat omgeslagen aan de columellaire zijde. De buitenlip is van opzij gezien niet recht, maar enigszins gebogen. De navel is spleetvormig en nauw. Oppervlak alleen met uiterst fijne groeilijntjes. In de mond zit een vliesdun, hoornachtig afsluitplaatje (operculum) met een spiraalvormige sculptuur.
Te verwarren met:
Onmiskenbaar door vorm en biotoop.