a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphaerium solidum (Normand, 1844)

Stevige hoornschaal
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Zoetwater)
Herkenning
Schelp tot 10 x 8 mm (zelden groter). Geelbruin, vaak met donkerdere ringen. Opperhuid bruin of groengeel. Jongere exemplaren vaak meer gelig. Binnenzijde soms grijslila. Relatief dikschalige soort; de stevigheid is een opvallend kenmerk t.o.v. andere hoornschalen. Schelpen ovaalrond in omtrek. Buitenzijde met duidelijke en regelmatige concentrische ribben. Top net iets voor het midden of vrijwel in het midden, iets boven de schelp uitstekend. Slotband inwendig, bij volwassen exemplaren buiten de schelp zichtbaar, maar niet boven de kleppen uitstekend. Slotlijst smal, ligamentgroeve vrij kort en niet naar buiten gedraaid zoals bij S. rivicola. Slottanden nogal prominent. In de linkerklep 2 cardinale en 2 laterale tanden, in de rechterklep 1 cardinale en 4 laterale tanden.
Te verwarren met:
Vanwege de dikschalige ovaalronde schelpen nauwelijks te verwarren met andere soorten.