a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831)

Brakwatermossel
algemeen | beleid en bescherming | literatuur (4) | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Huisjesslak (Marien en brakwater)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Schelp tot 23 mm. Bruin met soms met een vage tekening van dwars verlopende zigzagstrepen. Opperhuid vezelig, zwartbruin. Binnenzijde lichtblauw of grijswit. Matig stevige, langwerpig-driehoekige schelp. In dwarsdoorsnede gebogen. Onder het septum aan de binnenzijde van de schelp zit een lepelvormig uitsteeksel. Hecht zich met byssusdraden aan hard substraat.
Te verwarren met:
Driehoeksmossel en Mossel die samen met de Brakwatermossel kunnen voorkomen. Door het kleine uitsteeksel onder het septum aan de binnenzijde van de schelp goed te onderscheiden.