a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Potamocorbula amurensis (Schrenk, 1861)

Brakwaterkorfschelp
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Brak en Marien)
Herkenning
Schelp ca. 30 x 20 mm. Vuilwit, geel, roodbruin, vaak met grijzige vlekken. De opperhuid is grijsbruin of oranjebruin. Stevig. Afgerond-driehoekig. Ongelijkkleppig; de rechterklep is groter en boller, de linkerklep valt binnen de rechter. Top net voor het midden. Op de linkerklep loopt een plooi van de top naar de achter-onderrand. De sculptuur op beide kleppen bestaat uit radiale (dwars-) ribjes, met name op de rechterklep. Vooral achteraan ook ribben. Slot heterodont. Slotband inwendig. Linkerklep met een sterke chondrofoor, waaraan de inwendige slotband vastzit. Spierindruksels ongelijk, geen mantelbocht.
Te verwarren met:
De enige andere korfschelp, Corbula gibba, is veel kleiner en sterker ongelijkkleppig. (Korfmossels zijn geheel andere soorten uit zoet water).