a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Radix labiata (Rossmässler, 1835)

Begroeide poelslak
algemeen | beleid en bescherming | literatuur (1) | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Huisjesslak (Zoetwater)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Huisje tot 16 x 12 mm Lichtbruin tot donkerbruin, mondrand vaak wat lichter. Samengedrukt-kegelvormig, met een relatief grote mondopening en 4.5-5 windingen. Hoogte van de mond ongeveer 2/3 van de totale hoogte. In vorm overeenkomend met de schelp van Radix balthica. De mond is minder breed uitgegroeid, de topwiningen steken iets meer boven de schelp uit en zijn vaak wat boller. De mondrand is onverdikt, hoogstens wat omgeslagen aan de columellaire zijde. De sculptuur bestaat uit regelmatige en onregelmatige groeilijnen.
Te verwarren met:
Determinatie aan de hand van de schelp, is moeilijk, vaak onmogelijk. Of het hier om een aparte soort gaat of om een vorm van R. balthica is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Over het algemeen worden dieren met een aanwezig spermatheca duct (sperma-o