a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Monachoides incarnatus incarnatus (O.F. Müller, 1774)

Bos-loofslak
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Huisjesslak (Land)
Herkenning
Huisje 15 x 11 cm. Grijsgeel, of lichtbruin, met in het midden van de windingen vaak een lichter gekleurde spiraalband. De verdikking onder in de mond is vaak lcihter, vleeskleurig en schemert aan de buitenzijde geelbruin door de huisjeswand heen. Samengedrukt-kegelvormig, breder dan hoog met 5-6 windingen. Mondrand niet continu, iets omgeslagen, met binnenin een listvormige verdikking. De navel is klein en deels afgedekt door de columellaire mondrand. Oppervlak met fijne groeilijntjes en een microsculptuur van schubjes en druppelvormige indeukinge.
Te verwarren met:
Monacha-soorten