a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Littorina saxatilis f. tenebrosa (Montagu, 1803)

Brakwater-alikruik
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Huisjesslak (Marien en brakwater)
Herkenning
Schelp ca 10 mm. Chocoladebruin, egaal of met een patroon van lichtere crème of geelbruine blokken, soms strepen. Dunschalig. 5-6 bolle windingen. Kegelvormig, soms wat hoger dan breed, soms meer samengedrukt met een relatief grote mondopening. Top vrij spits. Bijna glad of met vlakke spiraalribben. Soms met een niet al te diepe navel. Operculum ovaal, dun en hoornachtig. Deze dieren, die alleen in brak water voorkomen en qua schelpvorm duidelijk afwijken van de Ruwe alikruik, worden niet (meer) als zelfstandige soort of als ondersoort van de Ruwe alikruik gezien. In het verleden was dit wel het geval – als Littorina saxatilis tenebrosa (Montagu, 1803). Genetisch onderzoek wees uit dat het hier een ecologisch bepaalde vormvariëteit betreft.
Te verwarren met:
Vanwege de zeer dunschalige schelpen, het opvallende kleurpatroon en vooral de afwijkende biotoop, zijn de exemplaren relatief eenvoudig te herkennen. Er zijn vormen van de Ruwe alikruik die enige overeenkomst vertonen (o.a. ook geblokt), maar deze leven langs de kust onder meer mariene omstandigheden en hebben een dikkere schelp met meestal sterkere sculptuur.
 
foto32750