a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Raja microocellata Montagu, 1818

Kleinoogrog
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | eieren | taxonomie | feedback (0)

Familie:Rajidae
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Rode lijst: Dwaalgast. Rode Lijst status niet bepaald
Typering: Mariene vissoort
Auteur: IvL / RHB
Herkenning
Sterk afgeplat, ruitvormig lichaam met twee aan de kop vergroeide, heokig afgeronde vleugelvormige borstvinnen. De staart is spits, puntig en iets kleiner dan het lichaam. De snuit is kort en matig spits. Gemiddeld 70-80 cm (tot 90 cm). Rug variabel, vaak zandbruin met een min of meer regelmatig patroon van lichtgrijze lijnen en onderling verbonden vlekken en stippen. De lichtere banden lopen meestal evenwijdig aan randen van de borstvinnen. Buikzijde witgrijs, aan de randen donkerder grijs. Spuitgaten (spiraculi) en ogen aan de bovenzijde, voor op de kop. De ogen zijn opvallend klein - hieraan dankt de soort haar naam. Rondom de ogen meerdere kleine maar duidelijke doornachtige stekeltjes. Mond, neusgaten en vijf paar korte, gebogen kieuwspleten aan de buikzijde. In het midden een lange rij stekels (tot circa 50) die tot het begin van de eerste rugvin doorloopt. De twee korte rugvinnen achteraan op de staart zijn afgerond en raken elkaar net niet. Niet of nauwelijks een echte staartvin. Achteraan twee afgeplatte buikvinnen, die min of meer deel uitmaken van de lichaamsschijf. Tussen deze vinnen en de brede borstvinnen zitten aan beide kanten twee feitelijk ook tot de buikvinnen behorende, kleinere, lobvormige uitsteeksels. De huid is ruw, met stekels (het minst in het midden van het lichaam en het achterste deel van de borstvinnen).
Te verwarren met:
De Kleinoogrog vertoont overeenkomsten met diverse andere roggen, o.a. de Grootoogrog Leucoraja naevus, de Blonde Rog Raja brachyura, de Gevlekte Rog Raja montagui en de Golfrog Raja undulata. De dieren zijn daarvan onder meer te onderscheiden door de kleine oogjes, waaromheen meerdere stekels staan. Daarnaast zijn er verschillen in het kleurpatroon, de stekels en de tanden.
Auteurs: IvL / RHB