a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cobitis taenia

Kleine modderkruiper
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | feedback (0)

Familie:Cobitidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Niet bedreigd
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016algemeen
Indigeniteit:inheems
Gilde/leefwijze: eurytoop
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage II
Herkenning
De kleine modderkruiper (Cobitis taenia) behoort tot de familie van de modderkruipers (Cobitidae) en heeft een langgerekt cilindervormig geel tot lichtgrijs lichaam met met op de flanken een regelmatig patroon van donkere vlekken. Rond de bek bevinden zich zes korte bekdraden waarvan vier op de bovenlip en twee in de mondhoeken. Onder het oog bevindt zich een kleine uitklapbare stekel. De soort kan ruim 10 cm lang worden. Het bermpje en de grote modderkruiper vertonen gelijkenis met de kleine modderkruiper. Grote modderkruiper heeft tien bekdraden. Bermpje heeft geen stekel onder het oog en een onregelmatig vlekkenpatroon.<
 
foto38241