a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | literatuur (6) | feedback (0)

Familie:Lobidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016zeer zeldzaam
Indigeniteit:inheems
Gilde/leefwijze: partieel rheofiel
Herkenning
Kwabaal (Lota lota) is de enige zoetwatersoort uit de familie van de kabeljauwen (Gadidae). Het lichaam is langgerekt en cilindervormig met een groenbruine kleur, gemarmerde tekening  en twee rugvinnen. Kenmerkend zijn de platte, brede kop, en één enkele lange bekdraad in het midden van de onderkaak. Jong kwabalen zijn soms paarsachtig-zwart van kleur. In Nederland wordt de soort ongeveer 70 cm, in het buitenland worden exemplaren tot 150 cm gevangen. De Europese meerval vertoont enige gelijkenis met kwabaal, maar heeft veel meer bekdraden (zes).
 
foto40018
foto38247
foto38246