a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Miltochrista miniata (Forster, 1771)

Rozenblaadje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Arctiidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Algemeen. Komt verspreid en lokaal voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen van het vaste land; is op sommige vliegplaatsen talrijk. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De voorvleugels van het rozenblaadje zijn rozerood met een donkere zigzaglijn en donkere vlekjes.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting