a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012onvoldoende bekend

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Van deze soort zijn slechts enkele recente waarnemingen bekend; in 2014 waargenomen in Noord-Holland.

In het kort...
Van de roetvlek zijn slechts enkele waarnemingen bekend uit Noord-Brabant, Gelderland en Drenthe.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting