a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)

Roodachtige herfstuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt verspreid voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen. RL: bedreigd.

In het kort...
De rupsen van de roodachtige herfstuil leven van april tot juni en zijn vooral 's nachts actief.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting