a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)

Rietluipaard
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Cossidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Deze soort komt verspreid voor op de kleigronden en in de veengebieden in de westelijke helft van het land en in de veengebieden in Friesland en Noordwest-Overijssel; ook in Noord-Brabant en Limburg wordt de soort af en toe waargenomen. Kan lokaal talrijk zijn in gebieden met veel riet. RL: niet bedreigd.

In het kort...
Het rietluipaard is een vrij algemene bewoner van rietlanden en valt op door het zeer lange achterlijf.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting