a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)

Rietvink
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Lasiocampidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. Heeft een voorkeur voor vochtige gebieden met rietvegetatie; lijkt de laatste tijd toe te nemen op sommige vochtige heiden waar vergrassing met pijpenstrootje plaatsvindt. RL: niet bedreigd.

In het kort...
De rups van de rietvink drinkt van dauwdruppels en wordt ook wel drinker genoemd.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting