a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)

Ringelrups
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (2) | feedback (0)

Familie:Lasiocampidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor; lijkt de laatste decennia op sommige plaatsen sterk achteruit te zijn gegaan. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De eieren van de ringelrups worden in brede banden rondom de twijgen van loofbomen en struiken afgezet.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting