a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Arctiidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012gevoelig

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt lokaal voor langs de westkust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. RL: gevoelig.

In het kort...
De rupsen van de roomvlek eten vóór de overwintering bij voorkeur paardenbloem en na de overwintering dovenetel.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting