a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Thumatha senex (Hübner, 1808)

Rondvleugelbeertje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Erebidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen en kan op sommige plaatsen talrijk zijn; wordt ook elders in het land af en toe waargenomen in moerassige gebieden. RL: niet bedreigd.

In het kort...
De rupsen van het rondvleugelbeertje leven van mossen, korstmossen en algen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting