Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn gelijk aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het /-teken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

             - 


Korstmossen1990
Soortenlijst

28 soorten gevonden sinds 1990
  Wetenschappelijke naamNederlandse naamZeldzaamheidRode Lijst
Baeomyces rufus Rode heikorstzzTNB
Candelaria concolor Vals dooiermosaTNB
Cladonia coniocraea Smal bekermosaTNB
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermosaTNB
Cladonia floerkeana Rode heideluciferzTNB
Cladonia glauca Bruin heidestaartjezTNB
Cladonia subulata KronkelheidestaartjeaTNB
Coenogonium pineti Valse knoopjeskorstaTNB
Diploicia canescens KauwgommosaTNB
Lecanora carpinea Melige schotelkorstaTNB
Lecanora chlarotera Witte schotelkorstaTNB
Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorstaTNB
Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltjeaTNB
Lepraria finkii Gelobde poederkorstaTNB
Lepraria incana Gewone poederkorstaTNB
Normandina pulchella HamsteroortjezTNB
Parmelia saxatilis s.l. Blauwgrijs steenschildmos s.l.a 
Parmelia sulcata Gewoon schildmosaTNB
Parmotrema perlatum Groot schildmosaTNB
Peltigera didactyla Soredieus leermosaTNB
Peltigera rufescens Klein leermoszKW
Physcia adscendens KapjesvingermosaTNB
Physcia dubia Bleek vingermosaTNB
Physcia tenella HeksenvingermosaTNB
Physconia grisea Grauw rijpmosaTNB
Pseudevernia furfuracea Purper geweimoszKW
Ramalina farinacea Melig takmosaTNB
Xanthoria parietina Groot dooiermosaTNB

© NDFF 2020