a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Rhodostrophia vibicaria Rhodostrophia

Paarsbandspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt voornamelijk voor in de duinen en op de Veluwe. RL: bedreigd.

In het kort...
De hoeveelheid roze op de vleugels van de paarsbandspanner is zeer variabel.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting