a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Populierenblad
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Lasiocampidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012ernstig bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn vanaf 2008 slechts enkele waarnemingen bekend uit Zeeland en Noord-Holland. RL: ernstig bedreigd.

In het kort...
Het populierenblad is een zeer zeldzame soort van kleinschalig landschap met oude populieren.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting