a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt verspreid over vrijwel het hele land voor. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De rupsen van de psi-uil, die zwart met geel en rood zijn gekleurd, leven van juni tot oktober.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting