a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Gluphisia crenata (Esper, 1785)

Populierentandvlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Notodontidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

In het kort...
Het verspreidingsgebied van de populierentandvlinder breidt zich naar het noorden en westen uit.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting