a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Earias vernana (Fabricius, 1787)

Populierengroenuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Nolidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012onvoldoende bekend

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Tot voor kort was van deze soort slechts één waarneming bekend uit 1954 in de provincie Drenthe. In juli 2010 werd nabij Emmen een tweede Nederlandse exemplaar gevangen en enkele dagen later werd daar in de buurt een populatie van de soort aangetroffen.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 10-12 mm. Dit visstaartje heeft dezelfde dakvormige rusthouding als de even grote kleine groenuil (E. clorana). De kleur is grijsachtig groen. Het zoomveld is donkerder gekleurd dan de rest van de voorvleugel en gaat via een smalle geelbruine zone over in de franje die helder afsteekt en aan het uiteinde wit gekleurd is. De voorrand van de voorvleugel is witachtig. Over de vleugel lopen twee, enigszins vage, maar goed zichtbare donkergroene dwarslijnen die niet evenwijdig aan elkaar lopen; de binnenste vertoont een golvend zigzagverloop. De achtervleugel is wit met een groenige bestuiving aan de achterrand en op de franje.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting