a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)

Prachtstipspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. In de oostelijke helft van het land een zeldzame soort, in het zuidwesten iets gewoner. De meeste waarnemingen komen uit de duinen tussen Den Haag en Vlissingen. Vroeger kwam deze soort veelvuldig voor in het midden en zuiden van Limburg; nu komen daar nauwelijks meer waarnemingen vandaan. In grote delen van het land ontbreekt deze soort helemaal. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De waarnemingen van de prachtstipspanner komen voornamelijk uit de duinen van Zuid-Holland en Zeeland.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting