a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Mythimna favicolor (Barrett, 1896)

Pseudo-bleke grasuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Deze soort is in Nederland nog niet met volledige zekerheid vastgesteld; er zijn wel enkele meldingen uit het zuidwesten van het land, maar tot nu toe bleek het bij nadere bestudering allemaal te gaan om exemplaren van de bleke grasuil, op één enkel geval uit Zeeland na. Vervolgonderzoek moet helderheid verschaffen.

In het kort...
De pseudo-bleke grasuil, een soort van kwelders, schorren en slikken, komt waarschijnlijk niet in Nederland voor.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting