a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Inachus dorsettensis (Pennant, 1777)

Gestekelde sponspootkrab
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend

Typering: Mariene kreeftachtige. Krab.
Herkenning
Tot 30 mm (rugschild), ongeveer even lang als breed. Door de lange spinachtige looppoten pereiopoda) zien de dieren er veel groter uit. Kleur: grijsbruin of meer geelachtig, soms donkerder roodbruin met op de bovenzijde paarsroze vlekken. De poten zijn lichter gekleurd, van de schaarpoot is de carpus van mannetjes vaak helder paarsroze. Het rugschild is driehoekig, ongeveer even lang als breed. Het voorste toegespitste deel (rostrum)is kort, steekt tot voorbij de ogen en loopt uit in twee duidelijk uiteen wijkende punten, waartussen een brede spleet zit. Op de voorzijde van het rugschild staan (op de beide protogastricale zones) steeds twee knobbels. Samen vormen die een dwarse rij van vier, hetgeen een belangrijk herkenningspunt is. Daarachter, ongeveer in het midden van het schild (in de mesogastricale zone) staat een grote, duidelijke stekel. Meer naar achteren staan op het rugschild nog vijf stekels, waarvan één in het midden achteraan (op de cardiacale zone) met aan beide kanten daarvan (op de branchiale zones) achteraan steeds een stevige tuberkel, met daarvoor een veel zwakker ontwikkelde. De oogstelen zijn kort en breed, de cornea van het oog is goed ontwikkeld. Onder de ogen is een sterke (postorbitale) stekel aanwezig, waartegen het oog kan worden teruggeslagen. De antennulen zijn vrij lang en in de lengte gevouwen. De schaarpoten van mannetjes zijn kort en breed, met dikke segmenten. Die van vrouwtjes zijn smaller, ongeveer even breed als het eerste paar looppoten. De scharen hebben lange slanke vingers met fijn getande snijvlakken. Op alle schaarpootsegmnenten staan stekeltjes. Van de overige looppoten is het eerste paar breder en langer dan de overige drie paar. Vooral dit paar is begroeid met allerlei organismen. Van het omgeklapte abdomen zijn het zesde en zevende segment met elkaar vergroeid. Dat van het mannetje is smaller en meer puntig. Het hele lichaam is bezet met korte, vaak haakvormige borstelharen (setae).
Te verwarren met:
Inachus phalangium (Gladde sponspootkrab), meerdere Macropodia-soorten (hooiwagenkrabben) en - eventueel- jonge exemplaren van Hyas-soorten (spinkrabben).