a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Spirontocaris liljeborgii (Danielssen, 1859)

Gezaagde bultkopgarnaal
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend

Typering: Mariene kreeftachtige. Garnaal.
Herkenning
Tot 7,5 cm (meestal 4-6 cm). Gewoonlijk helder rood, soms wat gestippeld roodbruin en/of met witte en/of gele stippen op carapax en pleon. Rostrum recht met de punt iets omhoog wijzend, circa 1,5 x de lengte van de antennulaire steel. De stekels op het rostrum variëren in aantal (tot ongeveer 10 bovenop) en beginnen op circa een derde vanaf achterkant. Ongeveer vanaf het oog tot de punt loopt een groeve over het rostrum daaronder, onder de punt, 2-3 rostrumstekel. Grote ogen, gelegen op een korte oogsteel. 3e lichaamssegment (pleon) overlapt het vierde in lichte mate en loopt uit in een kleine punt. Eerste paar pereiopoda (schaar- en looppoten) matig lang, met smalle scharen, tweede stel langer, met minieme schaartjes, overige drie paar poten lang, met alleen een enkele, smalle, gestekelde dactylus (punt).
Te verwarren met:
Wordt soms verward met Spirontocaris spinus. [Niet inheems?]