a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Procambarus acutus (Girard, 1852)

Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft
algemeen | beleid en bescherming | literatuur (1) | taxonomie | trend

Typering: Kreeftachtige. Zoetwaterkreeft (Decapoda).
Herkenning
Lengte tot 12 cm; exclusief antennes. Meestal circa 8-9 cm. Grijsbruin met op diverse plaatsen roodachtige vlekken. Rugschild met twee brede rode vlekken, Rostrum middenop eveneens roodachtig. Achterlijfsegmenten met een overlangse brede, donkerbruine tot bijna zwartrode middenstreep, geflankeerd door veel lichtere zijstrepen. Staartstuk (uropoda en telson) oranjerood. Scharen roodachtig, met zwarte en (vooral onderop) witte puntige knobbels de uiterste schaarpunt kan iets lichter of oranjerood zijn. Overige looppoden min of meer egaal, lichtoranje of geelbruin. Op de carpus (pootlid direct na de schaar) staat één grotere opvallende stekel tussen een aantal kleinere stekels. Carapax (rugschild) bol, achterlijf breed, segmenten aan de zijkanten niet toegespitst. Het rostrum (voorste, spits toelopende deel rugschild) heeft geen verhoogde kiel. Het rostrum is matig toegespitst, met als middelste spits een zeer kort (minder dan 2 mm) stomp driehoekig acumen. Achter elk van de ogen zit één stekel op het rostrum. Twee paar antennen (voelsprieten) op de kop, het langste paar is ruim 1/3 zo lang als de totale lichaamslengte. Scharen langwerpig met vrij lange, slanke, duidelijk gebogen vingers. Op de snijvlakken fijn geknobbeld, met op de vaste vinger meestal twee sterkere stekelvormige knobbels. Van de overige poten dragen er twee paar kleine smalle scharen. Staartstuk vrij breed, met afgeronde, zwak behaarde uropoda en een breed, halfrond telson.
Te verwarren met:
Rode Amerikaanse Rivierkreeft - Procambarus clarkii.
 
foto42927