a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pirimela denticulata (Montagu, 1808)

Gezaagde krab
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend

Typering: Mariene kreeftachtige. Krab.
Herkenning
Rugschild (carapax) tot 18 x 16 mm. Kleur: in het midden van het schild groen, bruin, paarsachtig zwart. Randen van de carapax en toppen van de tuberkels witachtig. De kruisvormige figuur achterop heeft een witte kleur. Rugschild breder dan lang en sterk gewelfd, met afwisselend verheven en verdiepte gedeelten (regionen). Op ieder van de protogastricale regionen bevindt zich een verhevenheid met twee toppen. Op het midden staan twee stompe tuberkels. Op de branchiale regionen staan in een dwarsrij drie tuberkels, met daarachter nog één grote of twee kleinere. Tussen de ogen drie tanden, waarvan de middelste het langst, maar ook het smalst is. Oogkassen onduidelijk, aan weerszijden daarvan staan stekels. Op de voor-zijrand staan vijf grote, duidelijke en spitse tanden, die het schild een gezaagd uiterlijk geven. De achter-zijrand is lang, glad en recht. De randen van de carapax zijn fijn gegranuleerd. De antennulen liggen in scheve holten onder de voorrand. Antennen matig lang, het basale segment van de antennesteel is langer dan de overige segmenten, het tweede antenne-segment heeft aan de buitenhoek een duidelijke tand. De schaarpoten zijn kort, met op de onderrand één rij borstelharen (setae). Ook langs de bovenrand hier en daar verspreide setae. Op de buitenzijde van de carpus staat een aantal lijsten, waarvan de bovenste in een duidelijke, korte en stompe tand eindigt. Op de binnenhoek van de carpus staat een scherpe tand. De binnenzijde van dit pootlid is sterk behaard. Carpus van de schaarpoot met meerdere opstaanden kielen. Op de beide schaarvingers één enkele richel. Snijvlakken van de vingers regelmatig getand. Looppoten met een lange en smalle, zeisvormige dactylus. De poten zijn behaard. Het omgeklapte abdomen is smal-driehoekig bij mannetjes, waarbij het derde tot en met vijfde segment met elkaar vergroeid zijn. Bij vrouwtjes is het abdomen wat breder en zijn de zeven segmenten niet vergroeid.
Te verwarren met:
De Gewone strandkrab Carcinus maenas heeft eveneens drie tanden tussen de ogen en vijf stekels aan de voor-zijrand. Toch zijn de verschillen te groot om beide soorten te verwisselen. De stekels van Pirimella zijn o.a. veel sterker, van de drie tussen de ogen liggende tanden is de middelste langer, en het schild heeft veel meer reliëf. Bovendien is bij de Strandkrab het laatste pootsegment (dactylus) van het laatste paar poten veel platter.