a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Neomysis integer (Leach, 1814)

Gewone aasgarnaal
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend

Typering: Mariene kreeftachtige. Aasgarnaal.
Herkenning
Tot 17 mm. Halfdoorschijnend met vaak een bruinachtige tint. Neomysis integer is een vrij slanke soort met gesteelde, donkere ogen. (Stelen minder lang dan bij M. slabberi). De beide antenneparen op de kop zijn vertakt. De buitenste vertakking (exopode) van de antenna is verlengd, schubvormig, uitlopend in een punt. Aan de randen behaard met stugge borstels (setae). Het borststuk (thorax) bestaat uit acht segmenten, elk met vertakte pootjes waarvan de buitenste een veerachtig uiterlijk hebben (fijne beharing). Ook de overige pootjes hebben beharing. De kop en de eerste thoraxsegmenten worden afgeschermd door een naar voren uitstekend breed-ovaal tot driehoekig rugschild (carapax), waarop tussen de ogen een groeve/indeuking zit. Korte pootjes aan het abdomen. Het laatste segment loopt uit in een groter, afgeplat, vertakte staartgedeelte. Het telson daartussen is niet ingesneden (de naam 'integer' = onveranderd/compleet verwijst daarnaar). Het telson is puntig met kleine stekeltjes en de lengte ervan is meer dan tweemaal de breedte, in tegenstelling tot bij M. slabberi, waar de breedte van het telson hoogstens anderhalf maal de lengte is.Vrouwtjes hebbenonder hun thorax een broedbuidel waarin eieren en jongen zich ontwikkelen. Aasgarnalen zwemmen meestal in een sterk gebogen houding, met de staart naar onderen
Te verwarren met:
Andere aasgarnalen.