abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner

Gelobd dambordje
algemeen | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Megasporaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Aspicilia radiosa, Aspicilia subcircinata, Lecanora circinata, Lecanora radiosa, Parmelia circinata, Placodium circinatum, Placodium radiosum
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftChlorococcoid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)gematigd-mediterraan
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Circumpolair
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op steen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Verrucario-Grimmietea anodontis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortfoto voldoet als bewijs
 
foto4420
foto31254
foto41806
foto27517