a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852

Schermbloemdwergspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: kwetsbaar.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 10-12 mm. Deze zwak getekende, bruinachtig donkergrijze dwergspanner is te herkennen aan de meestal drie duidelijke witte stippen langs de achterrand. Meestal is de stip in de binnenrandhoek van de voorvleugel het duidelijkst en zijn de stippen langs de achterrand kleiner of zelfs afwezig; soms vormen de witte stippen een complete golflijn. Op de achtervleugel is vaak alleen een heldere kleine witte stip te zien in de binnenrandhoek, soms nog enkele kleinere stippen langs de achterrand. Ook op het borststuk en langs de zijkanten van het achterlijf is een witte stip aanwezig. De middenstip op de voorvleugel is klein en rond of iets langgerekt. De aders zijn meestal donkerder dan de grondkleur. Bij de veel voorkomende melanistische vorm ontbreken de witte stippen en zijn de donkere aderen zelfs de enige uiterlijke kenmerken.
Kenmerken rups: Tot 20 mm; lichaam groen of bruin met witachtige ringen tussen de segmenten, soms zonder tekening, maar gewoonlijk met een rij donkere, driehoekige vlekken op de rug en bruinachtige vlekjes op de flanken; onderzijde donkergroen of bruin; kop groen of bruin met donkerder tekening.Uiterlijk Porter: 22-23 mm. Lijf gewoonlijk geel of geelachtig groen met driehoekig gevormde donkerbruine tekening op de rug, donkerbruine driehoeken op de flanken en een dunne subdorsale lijn van dezelfde kleur.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting