a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Actebia praecox (Linnaeus, 1758)

Slanke groenuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012ernstig bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Komt lokaal voor in de duinen; daarbuiten slechts heel af en toe een waarneming. RL: ernstig bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 17-21 mm. Een zilverachtige korstmosgroene uil met lange slanke voorvleugels. Is door de rusthouding, waarin de vleugels elkaar bijna geheel overlappen, goed te onderscheiden van andere groene uilen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting