a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)

Slawortelboorder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Hepialidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt vooral in het westen en het midden van het land voor; ook daarbuiten af en toe een waarneming. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De rupsen van de slawortelboorder kunnen een plaag vormen in de land- en tuinbouw.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting