a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Jodis putata (Linnaeus, 1758)

Spaansgroene zomervlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Komt lokaal voor op de zandgronden in het binnenland; ook vastgesteld op Terschelling. Op sommige vliegplaatsen is de soort vrij algemeen. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De spaansgroene zomervlinder is een zeldzame soort van bossen met een ondergroei van bosbes.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting